הספרייה הלאומית והאוניברסיטאית בזאגרב – שפות אחרות