לואיזה שרלוטה, דוכסית מקלנבורג-שוורין – שפות אחרות