לוקיוס מארקיוס פיליפוס (קונסול 56 לפנה"ס) – שפות אחרות