מלגה (חינוך)

מלגה (סטיפנדיה) היא מענק כספי לצורך מזערי לפיתוח מיומנות כדי שמקבל המלגה לא יצטרך לדאוג לדמי קיום (או לשם הקלת נטל הקיום) בזמן רכישת המיומנות, הלמידה או החונכות. מלגות ניתנות על בסיס קריטריונים שונים אשר משקפים בדרך כלל את מטרותיהם וערכיהם של נותני המלגה.

מלגה שניתנה ב-1946 מטעם "המועצה הישובית לקליטת החיילים והנוטרים המשוחררים" (מיסודם של הסוכנות היהודית והועד הלאומי), חלקה הלוואה וחלקה מענק כספי

קריטריונים לקבלת מלגה

עריכה

מלגות מוענקות על ידי מוסד הלימוד שבו לומד מקבל המלגה, לפי קריטריונים של מוסד זה, או על ידי גופים חיצוניים, לשם קידום תחומים החשובים להם. קריטריונים נפוצים לקבלת מלגה:

  • מלגות הצטיינות – מלגות המוענקות למי שהצטיין בלימודים, בספורט, באמנות או במיומנות אחרת. מלגת הצטיינות יכולה להיות סמלית, ואחת ממטרותיה היא עידוד ההצטיינות.
  • מלגת ספורט – בארצות הברית ובמדינות אחרות מקובל להעניק מלגות לאתלטים.
  • מלגות חונכות – בישראל נהוג לתת מענק מלגה לחונך מתנדב המוכן להקדיש מזמנו לסייע לחניך המתקשה בלימודים. תפקידו של הסטודנט-חונך הוא לתת לחניך ליווי צמוד ודוגמה. המלגה ניתנת לחונך כהוקרה ועידוד לפעילותו והתנדבותו.
  • מלגות מבוססות צורך – עזרה כספית לסטודנטים אשר הקריטריון לקבלתה הוא המצב הכלכלי של הסטודנט ובני משפחתו. מלגות כאלו בדרך כלל יכסו חלק ניכר משכר הלימוד ולעיתים גם את הוצאות המחיה בזמן הלימודים.
  • מלגות על סמך מוצא – סיוע כספי הניתן לסטודנטים על בסיס מוצא גזעי או אתני, דת וכדומה. לאחר מעבר הסף הראשוני, מופעלים קריטריונים נוספים כדי להחליט למי לתת את המלגה.

חלק מהמלגות כוללות תנאי. למשל, הזוכים במלגה נדרשים לעבוד אצל מעסיק מסוים למשך פרק זמן, או לבצע שירות למען הקהילה. כך לדוגמה, סטודנטים רבים בישראל חונכים תלמידים ומקבלים מלגה במסגרת פר"ח.

ישנן גם מלגות המוענקות על ידי הצבא במסגרת שירות בעתודה.

מיסוי בישראל

עריכה

סעיף 9(29), שנוסף לפקודת מס הכנסה בשנת 2010[1], מעניק פטור ממס הכנסה למלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר, ובלבד שלא ניתנת בעדה כל תמורה מצד הסטודנט או החוקר. חוזר מס' 7/2011[2] מבאר סעיף זה ומפרט אותו.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה