ממוצע משוקלל

ממוצע משוקלל הוא ממוצע חשבוני שבו לערכים שונים ניתנת חשיבות ("משקל") שונה. ערכו של הממוצע המשוקלל הוא סכום המכפלות של כל ערך במשקל שלו, מחולק בסכום המשקלות. הממוצע החשבוני הפשוט הוא מקרה פרטי של הממוצע המשוקלל כאשר כל המשקלות שווים זה לזה.

דוגמה ידועה לשימוש בממוצע משוקלל היא חוק המנוף של ארכימדס, שמצא שהמומנט שמפעיל מנוף שווה למשקל שעליו כפול המרחק מציר הסיבוב. באמצעות חוק זה ניתן למצוא את מרכז הכובד של מערכת משקלות: סכימה של המכפלות של המשקל במיקום, וחלוקה בסכום המשקלות, נותנת את מיקום מרכז הכובד. דוגמה נוספת היא מושג התוחלת בהסתברות שהוא הממוצע המשוקלל של הערכים השונים של משתנה מקרי כשהמשקלים הם ההסתברות של כל אחד מהם.

הגדרהעריכה

בהינתן סדרה של ערכים   ומשקלות   הממוצע המשוקלל הוא

 

דוגמהעריכה

כדוגמה יומיומית, נחשב צריכת חשמל ממוצעת של מכונות כביסה בישראל.

נשקלל את כל הדגמים על פי שכיחותם בישראל. נשתמש בטבלה הבאה, בה המשקל הוא מספר המכונות בישראל, והערך למיצוע הוא צריכת החשמל להפעלה אחת של מכונה.

סוג מכונה הערך למיצוע
צריכת חשמל להפעלה

(קווט"ש= קילו וואט לשעה)

המשקל
מספר המכונות בישראל
דגם א' 2 קווט"ש 9000 מכונות
דגם ב' 3.5 קווט"ש 5000 מכונות
דגם ג' 2.5 קווט"ש 6000 מכונות

הממוצע המשוקלל הוא:  קווט"ש

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה