מסור זווית

מסור זווית (מכונה גם: מסור גרונג / מסור פנדל) הוא כלי עבודה חשמלי המשמש לחיתוך קורות עץ, פלסטיק ואלומניום.

מסור זווית מסוג "גרונג" של חברת מקיטה

מסור זווית מתאפיין בציר המאפשר צידוד ועלרוד של דיסקת החיתוך בזווית של עד 45 מעלות לכל צד. שלא בשעת העבודה המנוע ודיסקת החיתוך מורחקים באמצעות קפיץ ממשטח העבודה. בשעת העבודה מתבצע הניסור על ידי לחיצה כלפי מטה של המסור אל עבר משטח העבודה והחומר המיועד לחיתוך המונח עליו.

סוגי המסורעריכה

שני הסוגים העיקריים של מסור זווית הם:

  • מסור גרונג - בו תנועת הלהב היא מעלה-מטה ולצדדים.
  • מסור פנדל - בו בנוסף לתנועה של מסור הגרונג ישנה גם אפשרות לתנועה של הלהב קדימה ואחורה.

חלקים עיקרייםעריכה

מנועעריכה

מסור זווית מופעל באמצעות חשמל המפעיל מנוע שמסובב את דיסקת החיתוך במהירות קבועה.

דיסקת החיתוךעריכה

דיסקת החיתוך משתנה בהתאם לסוג החומר הנחתך, עוביו וצורת הגימור הנדרשת. מסורי זווית מותאמים לעבודה בעץ, פלסטיק ואלומיניום כאשר צפיפות, חידוד ואורך שיני החיתוך של הדיסקה משתנות על פי החומרים השונים.

דיסקת החיתוך מכוסה בדרך כלל במכסה פלסטיק או מתכת שנועדו להגן מפני פציעות.

מתג הפעלה ומשבתעריכה

מתג ההפעלה ממוקם בדרך כלל על ידית האחיזה של הכלי באופן שמאפשר אחיזה מלאה של כף היד ולחיצה במקביל על מתג ההפעלה. במסורים רבים מותקן משבת שנועד למנוע ירידה לא רצויה של המסור לעבר משטח העבודה, לחיצה על המשבת במקביל ללחיצה על מתג ההפעלה מאפשרות את הורדת המסור כלפי מטה וחיתוך החומר הרצוי.

משטח העבודהעריכה

משטח העבודה נמצא בתחתיתו של המסור ועליו מניחים את החומר המיועד לחיתוך. משטח החיתוך חרוץ באמצעיתו כנגד מקום ירידת להב המסור.

רוחבו של משטח העבודה משתנה ממסור למסור בהתאם לרוחב החומר הנחתך. בחלק מהמסורים מסומנות שנתות על משטח החיתוך לציון מרחקים וזוויות המסייעים לביצוע העבודה.

פציעותעריכה

פציעות ממסור זווית קורות בעת שאברי גוף נמצאים בסמוך לדיסקת החיתוך, בעיקר בשל אחיזה לא נכונה של החומר המיועד לחיתוך.

פציעות נוספות אפשריות בעקבות שבבים העפים מהחומר הנחתך או במקרה בו דחיסותו של החומר הנחתך וצורת הנחתו על משטח העבודה אינם מתאימים לסוג המסור ובמקרה כזה נוצר לחץ על דיסקת החיתוך - דבר העשוי להביא ל"קפיצה" של המסור או של החומר הנחתך.