מקבילית הכוחות

מקבילית הכוחות היא שיטה לחישוב כוח שקול בהינתן שני כוחות הפועלים על הגוף בו זמנית.

הדגמה למקבילית הכוחות: הכוח השקול של שני הכוחות הפועלים (המיוצגים בכחול) הוא הווקטור החום, הנמתח לאורך אלכסון המקבילית שנוצרה.

הכוחות מיוצגים בעזרת וקטורים: קווים בעלי אורך וכיוון. השיטה משתמשת בכלל המקבילית: משרטטים את הווקטורים כך שיצאו מאותה נקודה. מעתיקים אותם מהקודקודים, לקבלת מקבילית. הכוח השקול הוא הווקטור שנמתח לאורך אלכסון המקבילית, מקצה לקצה.

ניתן גם למצוא את השקול הכוחות על ידי חיבור הווקטורים (פירוק רכיבים לצירים X;Y) והתשובה צריכה להיות זהה בגודל ובכיוון של השקול.

דוגמה: אם נתונים וקטורים A + B שזוויותים בהתאמה , אז רכיבי הכוח השקול יהיו: