משו"ב

מערכת ניהול בתי ספר אינטרנטית

משו"ב (ראשי תיבות של: מיידיות, שקיפות ובקרה[1]) היא מערכת ניהול בתי ספר אינטרנטית (SMIS) שפותחה בשנת 2006 על ידי ד"ר מירה המאירי ופועלת נכון ל-2021 ב-1,550 בתי ספר ומוסדות חינוך ברחבי ישראל.[2]

בדצמבר 2021 נמכרה התוכנה לחברת פריוריטי ב-50 מיליון שקלים[3].

מאפייני המערכת עריכה

משו"ב היא מערכת ניהול פדגוגי אינטרנטית, שנמצאת בשימוש בתי ספר במערכת החינוך. שימוש בתוכנה על ידי צוות בית הספר, התלמיד והוריו תורם לשקיפות בעדכונים השוטפים, לשיפור הקשר בין הצוות הבית ספרי לתלמיד ולהוריו, וכן לשיפור היעילות בעבודה היומיומית בתוך הצוותים עצמם.

בסיס הנתונים המופק מתוכנת משו"ב, תורם לשינוי וליעילות בקרב בעלי התפקידים בבתי הספר, החל מהנהלת בית הספר, דרך הצוות החינוכי, כולל צוות המנהלה.

משו"ב פותחה במטרה לנצל את תשתית המחשוב והאינטרנט לצורך דיווח, עיבוד ושימוש בנתונים רלוונטיים בזמן אמת, במטרה להעלות את האפקטיביות הבית ספרית. את משו"ב פיתח צוות של מנהלי בתי ספר ומורים, במטרה להבטיח את ידידותה והתאמתה למשתמשים, הן ברמת ההזנה והן ברמת עיבוד הנתונים. מערכת החינוך מעודדת שימוש במשו"ב ונשענת על בסיס הנתונים שמופק בבתי הספר.

התוכנה יוצרת בסיס נתונים אליו חשופים לפי מערכת הרשאות כל בעלי התפקידים בבית הספר, וכן התלמיד והוריו. הנהלת בית הספר מגדירה את הפרמטרים החשובים בעיניה למעקב (נתוני תפקוד, ציונים, תוכני לימוד, שיעורי בית, התאמות לימודיות, שיבוץ למגמות ומקצועות, תקשורת וכדומה). הצוות הבית ספרי מזין את הנתונים בזמן אמת, וכך יכול כל אחד מהשותפים לקבל את המדע הרלוונטי לו בכל רגע נתון בדוחות מעובדים. כדי להקל על המשתמשים, ניתן לגשת למשו"ב במחשב שמחובר לאינטרנט, גם במצב לא מקוון, וכן מטאבלטים וממכשירים סלולריים.

התוכנה מאפשרת עריכת דו"חות סטטיסטיים מפרט לכלל, החל מדו"ח על התלמיד עצמו, דרך דו"ח כיתתי, שכבתי ובית ספרי. כמו גם חתכים רוחביים לגבי מקצועות לימוד ועוד. התלמיד והוריו חשופים רק לפרטי המידע הרלוונטיים.

דוגמה לשימוש במערכת עריכה

מורה מזין לתוכנה את נוכחות התלמידים בשיעור. כך בזמן אמת, כל מי שמחובר לתוכנה יכול לקבל עדכון לגבי הנוכחות. המחנך יכול לקבל תמונה כוללת על כיתתו, ההורים מקבלים מידע על ילדיהם. בעלי תפקידים רלוונטיים מקבלים על ידי המידע, תמונה כוללת ועדכנית. כל אחד מהמעורבים בתהליך החינוכי חשוף למידע הרלוונטי ויכול לקבל החלטות שמטרתן לשפר את התפקוד וההישגים. בנוסף לכך, במרבית בתי הספר נהוג להכניס את הנוכחות של התלמידים בתחילת השיעור וכך הורי התלמיד יכולים לצפות בזמן אמת במהלך השיעור האם תלמידיהם נוכחים באותו השיעור.

מקורות ומחקרים אקדמאיים עריכה

  • בלאו, א', והמאירי, מ' (בדפוס). מורים, תלמידים והוריהם בהטמעת שינוי טכנולוגי: הגברת האינטראקטיביות המקוונת בקרב עובדי הוראה ובינם לבין משפחות באמצעות מערכת משו"ב לניהול למידה. דפים, 53.

קישורים חיצוניים עריכה

  •   אתר האינטרנט הרשמי של תוכנת משו"ב (בעברית, באנגלית ובערבית)

הערות שוליים עריכה