משכל (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

* משכל – ראו אינטליגנציה