משמעות תרבותית של נכסי מורשת

משמעות תרבותית (Cultural Significance) היא מושג מפתח בשימור של נכסי מורשת, המתייחס למגוון אתרי ונכסי המורשת, מוחשיים ולא מוחשיים, ניידים ולא ניידים. לפי אמנת בורה (Burra Carter), המשמעות התרבותית, היא ערך אסתטי, היסטורי, מדעי, חברתי או רוחני של דורות העבר, לדור בהווה ולדורות בעתיד[1]. משמעות תרבותית מגולמת במקום עצמו, במבנה שלו, בסביבה, בשימוש, בהקשרים, במשמעויות, בעדויות, ובקשר שלו למקומות ולחפצים. ייתכן שמקום או נכס מסוים יגלם בתוכו מגוון של ערכים עבור פרטים או קבוצות שונות.

הערכת המשמעות של האתר עריכה

משמעות המורשת התרבותית וחשיבותה נובעות מערכו התרבותי של אתר לרבות ערכיו האסתטיים, ההיסטוריים, החברתיים והמדעיים.
בחינת הערכים המגולמים באתר, משמשת כמסגרת לדיון ציבורי ומקצועי, באשר להחלטה אודות עתידו של אתר, האם הוא יוכרז לשימור או לא, ובאיזו דרגת חשיבות ראוי להתייחס אליו.
במסגרת זו מקובל לנסח את "הצהרת המשמעות התרבותית" על פי ערכי האתר המשמשים כקריטריונים להערכה. הערכת המשמעות משמשת גם כבסיס לתכנון האתר.

משמעות הערכים על פי אמנת בורה עריכה

אף כי ישנן מילות תואר רבות להגדרת החשיבות והמשמעות התרבותית, המושגים "אסתטי", "היסטורי", "מדעי" ו-"חברתי" מכילים את הערכים האחרים. מושגים אלו אינם מבטלים זה את זה, לדוגמה, לסגנון ארכיטקטוני יש היבטים היסטוריים ואסתטיים כאחד. החלוקה לקטגוריות של ארבעת הערכים האלו היא אחת הגישות להבנת מושג המשמעות והחשיבות התרבותית. עם זאת, ייתכן שיגובשו קטגוריות מדויקות יותר ככל שהבנת מקום מסוים תלך ותעמיק.

ערך אסתטי עריכה

הערך האסתטי מתבטא באיכויות החווייתיות והחושיות של האתר ונמדד בקריטריונים של צורה, צבע וטקסטורה, דוגמת יצירת אמנות או אדריכלות.

ערך חברתי עריכה

הערך החברתי נוגע ליכולתו של האתר לגבש זהות קבוצתית וקשרים חברתיים אחרים הנבנים דרך הקשר אליו, דוגמת אתרים בעלי ערך לאומי, דתי ורגשי.

ערך מדעי עריכה

הערך המדעי מתבסס על האתר כמקור מידע למחקר, דוגמת האתרים הארכאולוגיים.

ערך היסטורי עריכה

הערך ההיסטורי כולל את ההיסטוריה של האסתטיקה, המדע והחברה, ולפיכך במידה רבה הוא קיים בבסיס כל המונחים האחרים. למקום יכול להיות ערך היסטורי משום שהשפיע על דמות היסטורית, אירוע, שלב או פעילות - או שהושפע מהם. ייתכן שיש לו גם ערך היסטורי כאתר שקרה בו אירוע משמעותי וחשוב. הקריטריונים לאמוד את הערך ההיסטורי נמדדים במידת ההשפעה של האתר על סביבתו כתוצאה מדמות היסטורית, אירוע או פעילות אחרת הקשורים בו. זו עולה ככל שרבות העדויות באתרן (in situ) הקשורות למאפיינים אלו. ואולם, אירועים או הקשרים מסוימים עשויים להיות משמעותיים וחשובים כל כך שמשמעות וחשיבות המקום נשמרות בלי קשר לאופן שבו טופל ושומר. הערך ההיסטורי מגלם גם את הפוטנציאל החינוכי של האתר.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ ראו פירוט הערכים על פי האמנה במילון מונחים בשימור באתר רשות העתיקות