משתמש:בילבי/אות המופת השיקומי

אות המופת השיקומי הוא אות המוענק מידי שנה מאז 2013 לנכי צה"ל ששיקומם נמצא ראוי ומהווה דוגמה ומופת לכלל. האות ניתן על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון בהמלצת ועדה ציבורית בראשות שופט מחוזי בדימוס בהתאם לקריטריונים שנקבעים בראש ובהמלצת מחוזות אגף השיקום ברחבי הארץ