משתמש:חזרתי/ארגז חול לנסיונות שונים2

אבגדהוזחטיכל

אבגד הוזחטיכל

אבגדהוזח טיכל

אבגד הוזח טיכל

עעעקק

אבגדהוזחטיכל


מדינת-ישראל...


מלל מודגש עם פרמטר שני – מקור (מקור המלל)


=עריכה

0

==עריכה

מלל ר

חזרתישיחה 07:10, 2 ביולי 2020 (IDT)

חזרתי

ויקיפדיה:סקריפטים/תקלות#202007042201_חזרתי

ההנהנ

קישורי ד"נעריכה

חחחחעריכה

עעכעכ יח

עעכעכ יח. דוגמה 1

מלמ מלל מודגש בתבנית הדגשה = בלי פרמטר שני – מקור


=עריכה

0

==עריכה

מלל ר

חזרתישיחה 07:10, 2 ביולי 2020 (IDT)

חזרתי

ויקיפדיה:סקריפטים/תקלות#202007042201_חזרתי

ההנהנ

קישורי ד"נעריכה

חחחחעריכה

עעכעכ יח

עעכעכ יח. דוגמה 2 מנמנ

מלל מודגש עם פרמטר שני ושלישי (הארי פותר תשבצים)


=עריכה

0

==עריכה

מלל ר

חזרתישיחה 07:10, 2 ביולי 2020 (IDT)

חזרתי

ויקיפדיה:סקריפטים/תקלות#202007042201_חזרתי

ההנהנ

קישורי ד"נעריכה

חחחחעריכה

עעכעכ יח

עעכעכ יח.

מלל מודגש בלי פרמטר שני ועם פרמטר שלישי (שיר השירים ב ח)


=עריכה

0

==עריכה

מלל ר

חזרתישיחה 07:10, 2 ביולי 2020 (IDT)

חזרתי

ויקיפדיה:סקריפטים/תקלות#202007042201_חזרתי

ההנהנ

קישורי ד"נעריכה

חחחחעריכה

עעכעכ יח

עעכעכ יח.


הדיבר בתבנית ציטוטון החמישי, "שמות כ יא", עוסק במצוות

הדיבר בתבנית הגדשה החמישי, שמות כ יא


=עריכה

0

==עריכה

מלל ר

חזרתישיחה 07:10, 2 ביולי 2020 (IDT)

חזרתי

ויקיפדיה:סקריפטים/תקלות#202007042201_חזרתי

ההנהנ

קישורי ד"נעריכה

חחחחעריכה

עעכעכ יח

עעכעכ יח, עוסק במצוות  • קו מפריד

{{---}} ==>
{{קו מפריד}} ==>


888

עעעעריכה

יחיחיח


-=-=-=-עריכה

                       דוגמה

-=-=-=-=-

                       דוגמה=--=-=-=-=-


"מלל מודגש עם פרמטר שני – מקור" (מקור המלל). דוגמה 1

"מלל מודגש בלי פרמטר שני – מקור" . דוגמה 2


תל אביב


תבניתעריכה


הצבעותעריכה

  1. יח
  2. נעהי
    עג
  3. נהעה
  4. יעיע

454עריכה

"במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן – אין אני עומד יחידי; עמדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם׃ אני מאשים. מפני שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. אהיה על כן אני להם לפה ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא."

- התובע הכללי גדעון האוזנר
בנאום הפתיחה במשפטו
של אדולף אייכמן


בדיקת 74עריכה

ניסוי1