בן התמותה העומד מאחורי משתמש זה הוא: הוא פרופ' יוסי גיל, מהפקולטה למדעי המחשב שבטכניון.

שם משתמש זה נפתח בעבור קורס ויקיפדיה שלימדתי בטכניון. הקורס הוצע בסמסטר החורף של תשע"ד ואחר כך שוב בסמסטר האביב של אותה שנה. עיינו כאן הוראה:הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל/ויקיפדיה בפקולטה למדעי המחשב (אביב תשע"ד). הלקחים שלי מעורבים, והקורס ככל הנראה לא יוצע יותר בוויקיפדיה העברית. אנשי אקדמיה השוקלים להציע קורסים העוסקים בוויקיפדיה מוזמנים לפנות אלי, אך לא באמצעות דף השיחה או ויקיפדיה. הקורס הסתיים בה' סיוון תשע"ד, וחשבון משתמש זה ננעל עם תום הקורס באורח בלתי הפיך.