משתמש:יוניון ג'ק/טיוטה


בטיפולעריכה

58עריכה

בגא בגדא דאג ד ב אגד אד (גד)בא א(גד) בג אדגב גדבא ב אד ב בדג דאג דג בדג ג(אד)ב גאד אגד אג דאגב גדאב גדאב גדאב בא(דג) אדג בגד אגד בגד אדג אדג אדג אג בג אדג אגדב בגד דגא א(גד) ב ב בגדא בדג בגדא אג בדג אג בגד בד דבג ד בדג (אד)ג ב אד

???עריכה

טבלת העדפת הזוגות
d[*,A] d[*,B] d[*,C] d[*,D]
d[A,*] 31 26 23
d[B,*] 28 26 25
d[C,*] 27 31 26
d[D,*] 29 33 26