משתמש:יחס הזהב/טיוטה10

בסיס סדורעריכה

  1. יהי   מ"ו ו- ,   תת קבוצה של   בת"ל בת   איברים אז   היא בסיס.
  2.   מ"ו נוצר סופית, ו-  תת מרחב של  .   תת קבוצה של   בת"ל. אז קיימת תת קבוצה   של   שמכילה את   כך ש-  היא בסיס של  .
  3.   מ"ו נוצר סופית, ו-  תת מרחב של   אז   נוצר סופית, וגם  
  4. יהי   מ"ו נוצר סופית, ו-  תת קבוצה בת"ל של  , אז קיימת תת קבוצה   של   שמהווה בסיס של   ו-  מוכלת  
  5.   מ"ו נוצר סופית,   תת-מרחב של   כך ש-  אז  .