משתמש:יחס הזהב/משוואות ומטריצות

מערכת הומוגניתעריכה

 • במערכת הומוגנית אם   ו-  הם פתרונות אז גם   הוא פתרון.
 • אם   הוא פתרון אז לכל סקלר   גם   הוא פתרון.
 • רק במערכת משוואות הומוגנית אם יש יותר נעלמים ממשוואות אז יש אינסוף פתרונות. אם היא לא הומוגנית יכולה להיות סתירה.
 • לכל משוואה הומוגנית יש לפחות פתרון אחד - הפתרון הטרוויאלי.
 • מעל שדה אינסופי, אם למערכת הומוגנית יש פתרון לא טריוויאלי, אז יש לה אינסוף פתרונות.
 • מעל שדה סופי בגודל  , מספר הפתרונות הוא תמיד חזקה של  .

מטריצה ריבועיתעריכה

הפיכותעריכה

 • מטריצה הפיכה היא בהכרח ריבועית.
 • מטריצת האפס לא הפיכה, מטריצת היחידה כן הפיכה.
 • למטריצה הפיכה אין שורת אפסים.
 • לכל מטריצה יש הופכית יחידה.
 • לכל מטריצה אלמנטרית קיימת מטריצה הפוכה
 • AB הפיכה אם"ם A הפיכה וגם B הפיכה - חשוב!!!

תכונות אלגבריותעריכה

 •  
 •  
 • לכל סקלר   מתקיים  
 •  

סימטריה ואנטי סימטריהעריכה

 • מטריצה אנטי-סימטרית היא  
 • מטריצה סימטרית היא  
 • מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סמיטרית חייבות להיות ריבועיות.

תכונות שחלוףעריכה

 •  .
 •  .
 •  
 •  

טיפיםעריכה

טיפ: מבקשים דוגמה נגדית על מטריצה הפיכה, תן דוגמה נכונה עם מטריצה לא ריבועית, ואז בוודאי גם לא הפיכה.

טיפ: לפעמים עוזר למצוא דוגמאות נגדיות עם מטריצות בעלות שורות אפסים.