משתמש:לויוני-YL/ינון חורי

http://www.shabes.net/bsd/index.php?option=com_content&view=article&id=207:articlerabiyinon&catid=56:storiesrabanim&Itemid=83

http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/5055

https://www.google.co.il/search?rlz=2C1KMZB_enIL0536IL0536&biw=1152&bih=734&q=%D7%94%D7%A8%D7%91+%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99&sa=X&ved=0ahUKEwiut-TnisvTAhVJBcAKHYkHDWAQ1QIIaygA

מתלמידי רבי רחמים חי חויתיה בנו של הגאון הקדוש רבי רחמים חורי רבה של גאבס. אביו שהיה מגדולי הרבנים של תוניס, התבטא על בנו רבי ינון' "עלה עלי" רבי ינון על אף גדולתו התורנית התאפיין בצניעות בלתי שגרתית, היה מקפיד על תלמידיו שעמדו לכבודו, ואף עסק בשנותיו הראשונות כמורה בבית ספר.

תורתו של רבי ינון, תורתו של רבי ינון חורי היה פוריה ורחבה תלמידיו זכו לשמוע ממנו חידושים רבים, אך כחלק מהמאפיין של צניעותו הרבה, הוא נמנע מלכתוב את חידושיו מטענות של חוסר חשיבות, בודדים מהם נותרו שנכתבו על ידי הרב מאיר מאזוז. רבי ינון שימש כר"מ בישיבת 'כסא רחמים' שנים ארוכות עד לזקנותו והעמיד תלמידים רבים.

הנצחתו

בחייו הקים כולל בגבעתיים בשם "גבעת חיים", כסניף לרשת הכוללים של מוסדות 'כסא רחמים' כשבראש הכולל העמיד את הרב נעים גבאי, מיקום הכולל היה בכוונה מכוונת בעיר חילונית במקום שאין כוללים. ארגון חסדי ינון ועלון תפארת ינון הרב נטמן בבית החיים של פונוביז. סמוך לציונו של הרב שך.

http://hasdeyinon.org/about/