משתמש:מבב/על הראשונים ועל האחרונים

פרויקט לעדכון ודיוק ערכי הראשונים והאחרונים - לרגל הוצאת ספריו של הרב יצחק שילת: "על האחרונים" ו-"על הראשונים" (במהדורה חדשה ומדויקת).

בין שאר תחומי המומחיות של הרב יצחק שילת, ממייסדי ומראשי ישיבת ברכת משה, הרב שילת מומחה לתולדות ספרות ההלכה. במסגרת כך הוציא שני ספרים מחקריים לסקירת ספרות ההלכה של הראשונים והאחרונים, אגב הצגת דמויותיהם וסביבת פעולתם.

לרגל הוצאת הספרים, החלטתי לעבור על ערכי הראשונים והאחרונים ולתקן שיבושים וטעויות שנפלו בהם, לפי הספרים. כל מקום בו הייתה קיימת סתירה בין הכתוב בערך לכתוב בספרים, הלכתי לפי הספרים, אלא אם כן הובא מקור מהימן לכתוב בערך.

להערות והארות: דף השיחה שלי.