משתמש:מלח השמים/ארגז חול

עריכה אחרונה: משתמש (השווה לגרסה קודמת) גרסאות קודמות

משתמש:

נוסחה:

תוצאה:

השווה לגרסה קודמת

נוסחה:

{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|diff={{REVISIONID}}}}

תוצאה:

//he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:%D7%9E%D7%9C%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%96_%D7%97%D7%95%D7%9C&diff=-


גרסאות קודמות:

נוסחה:

{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=history}}

תוצעה:

//he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:%D7%9E%D7%9C%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%96_%D7%97%D7%95%D7%9C&action=history