משתמש:ערכן/טיוטה לחוקת ויקיפדיה העברית

הערה: המידע בערך זה הוא טיוטה בלבד של משתמש:ערכן, משתמש:דוד נ. דוד, משתמש:נינצ'ה ואנו מקווים שגם של משתמשים נוספים, להצעה ל"חוקת ויקיפדיה העברית". אין לראות במסמך זה נוהל רשמי של ויקיפדיה העברית ואף לא את דעתו הרשמית של אף אחד מהמשתמשים הנ"ל או שאר המשתמשים שיוסיפו כאן את הצעותיהם לגבי הנוהל הראוי. זהו ארגז חול ולא יותר מזה. הנכם מוזמנים לקרוא ולהתרשם, אולם לא לשנות דבר בתוכן פיסקה של משתמש אחר.

 • סעיפי חוקה נוספים\סותרים לאלו שלי או של משתמשים אחרים יכולים להיכתב בדף זה תחת פיסקה חדשה עם שם המשתמש שכתב אותם.
 • הערות והארות וכן נימוקים ודיון בטיוטה בכללותה וכן בסעיפים המופיעים בדף זה, יתקבלו בברכה בדף השיחה.
 • בארכיון זה אני מרכז דיונים והצבעות קודמות בנושא חוקה, שישמש כחומר רקע למתדיינים ולמציעים. הנכם מוזמנים להעתיק לארכיון זה דיונים והצבעות רלוונטיים נוספים.

הטיוטה:

סעיפים שהציע משתמש:ערכןעריכה

 1. חוקת ויקיפדיה העברית היא המסמך החוקי העליון בויקיפדיה. בכל מקרה של סתירה בין החוקה לנהלים או לנוהג הקיים- החוקה קובעת. למען הסדר הטוב, יפתח דף מוגן הנקרא "חוקת ויקיפדיה העברית" והוא יעודכן מפעם לפעם ע"י הבירוקרטים, בהתאם להחלטות שינוי החוקה שיתקבלו ע"י כלל הויקיפדים, וע"פ הנוהל לשינוי החוקה, הכתובים בחוקה עצמה.
 2. בויקיפדיה העברית שתי הררכיות שונות: הררכיה ניהולית והררכיה טכנית-ביצועית. ההיררכיה הטכנית מורכבת ממפעילי המערכת והבירוקרטים, ע"פ נהלי קרן ויקימדיה, וההרשאות שניתנו למשתמשים אלו על ידיה.
 3. לגבי עיצוב מדיניות וקבלת החלטות- כל הויקיפדים בעלי זכות ההצבעה שווים, פרט להגבלות והתנאים המופיעים בחוקה זו, או שיופיעו בה בעתיד.
 4. רק ויקיפד בעל זכות הצבעה רשאי להשתתף בקבלת ההחלטות, וזאת ע"י זכות יזימת הצבעה וזכות הצבעה.
 5. ויקיפד בעל זכות הצבעה הוא ויקיפד שערך 100 עריכות במרחב הראשי ב-90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה והוא משתמש רשום בעל ותק של 30 ימים לפחות.
 6. ויקיפד בעל זכות הצבעה רשאי להצביע בכל הצבעה, כולל הצבעת שינוי חוקה, שינוי מדיניות, הצבעות מחיקה, הוספה למומלצים וכד'.
 7. בהיות שחוקה פורמלית אינה יכולה לכסות את כל המצבים תוקם, לא יאוחר מ-30 יום מכניסת החוקה לתוקף, ועדה שיפוטית עליונה, שתהווה את ראש ההירכיה הניהולית.
 8. הועדה השיפוטית תהיה מוסמכת לקבוע תקנות ולהוציא "צוים" למען שמירת סדרי הניהול והדיון בויקיפדיה העברית וכן תעקוב אחרי ביצוע ההחלטות שנתקבלו ע"י כלל הויקיפדים.
 9. ההירכיה הניהולית היא: חוקת ויקיפדיה- מדיניות ויקיפדיה שהתקבלו בהצבעות בפרלמנט- תקנות וצוי הועדה השיפוטית. בכל מקרה של סתירה בין הוראות, ההוראה מסדר גבוה יותר קובעת.
 10. חופש הביטוי: כל משתמש רשאי להביע את דעתו על כל נושא העומד על הפרק, ובתנאי שהדברים יאמרו במסגרת ויקיפדיה:כללי התנהגות בין חברי הקהילה ובמסגרת הנהלים וגבולות חופש הביטוי שיהיו קיימים בויקיפדיה העברית באותה העת. לא יחסם ויקיפד, על כתיבת דברים שהם במסגרת חופש ביטוי זה.

הועדה השיפוטית העליונהעריכה

 1. הועדה השיפוטית העליונה מורכבת מ-21 חברים: 10 מתוכם מקרב מפעילי המערכת והבירוקרטים (להלן:חברי ההיררכיה הטכנית), 11 מתוכם הם ויקיפדים רגילים (להלן:נציגות המשתמשים הרגילים).
 2. רשאי להיות מועמד לכהונה בוועדה רק ויקיפד שבעת הבחירות יש לו 500 עריכות ומעלה במרחב הראשי ועברו לפחות 6 חודשים מעת הרשמתו לויקיפדיה. תנאי זה קיים לכל אחד מחברי הוועדה.

בחירת חברי ההירכיה הטכניתעריכה

 1. במידה ומספר הבירוקרטים לא עולה על 3 כולם יכהנו אוטומטית בועדה ושאר חברי ההררכיה הטכנית יבחרו מקרב מפעילי המערכת. חברי הוועדה שהם מפעילי מערכת יבחרו ע"י מפעילי המערכת בלבד (לבירוקרטים אין זכות הצבעה בבחירות אלו). בחירות אלו יתקיימו אחת לשנה.
 2. בבחירות למפעילי המערכת שיהיו חברים בוועדה יכול כל מצביע להצביע למספר מועמדים כמספר המקומות שהוקצו למפעילי המערכת בוועדה. ייבחרו המפעילים שזכו למספרי הקולות הגדולים ביותר. בחירות אלו יערכו במשך שבוע בדף מיוחד. כל מפעילי המערכת יקבלו הודעה אישית כשבוע לפני הבחירות על קיום הבחירות ועל יכולתם להציג את מועמדותם ולבחור.
 3. היה תיקו בין שניים או יותר מחברי הוועדה (בדירוג שצריך להיבחר מהם רק אחד וכד') יכנסו לתפקידם המפעילים במקומות הגבוהים יותר, והמפעילים שזכו למיקום התיקו יתמודדו ביניהם בסיבוב שני שבו גם לבירוקרטים יש זכות הצבעה. הסיבוב השני יערך שבוע.
 4. אם בסוף השבוע השני עדיין יש תיקו יכהן מי מתוכם שהיו לו בעת פתיחת ההצבעה הראשונה יותר עריכות במרחב הראשי.
 5. חדל מפעיל מלהיות מפעיל בתקופת כהונתו כחבר המועצה, תיפסק לאלתר כהונתו במועצה ויכהן מי שנבחר בדירוג מתחתיו בבחירות האחרונות, ובמקרה של שוים יערך מעין "סיבוב שני" כאמור לעיל.
 6. עלה מספר הבירוקרטים על 3- יבחרו מתוכם 3 שיכהנו במועצה באותה דרך שנאמר לגבי מפעילים. במידה ונוצר תיקו במקום השלישי- יערך סיבוב נוסף שבו יצביעו גם מפעילי המערכת. נוצר תיקו בסיבוב השני- יכהן מי שמספר העריכות שלו גדול יותר בעת פתיחת ההצבעה הראשונה.
 7. חדל בירוקרט מלכהן כבירוקרט אך נשאר מפעיל מערכת- ישאר לכהן בתפקידו כחבר המועצה.
 8. חדל בירוקרט מלכהן כבירוקרט וכמפעיל מערכת יתפנה מקומו בוועדה לאלתר ויכנס במקומו בירוקרט אחר, אם יש כזה שאינו חבר המועצה. ובמידה שאין-יכנס במקומו מפעיל המערכת שזכה במקום הגבוה ביותר בבחירות האחרונות ולא נכנס למועצה.

בחירת נציגות המשתמשים הרגיליםעריכה

 1. נציגות המשתמשים הרגילים תכלול 11 חברים שיבחרו לשנה מקרב הויקיפדים שאינם בעלי הרשאות מיוחדות.
 2. בודק שאינו מפעיל או בירוקרט יוכל להיבחר כחבר נציגות המשתמשים הרגילים.
 3. כשבוע לפני הבחירות ועד לאחר סיום הבחירות יפורסם קיום הבחירות וקישור לדף הבחירות. כל ויקיפד שממלא את התנאים לעיל רשאי להגיש מועמדות.
 4. בדף השיחה של הבחירות יוכל כל מועמד לכתוב תעמולה על עצמו באורך שלא יעלה על 5 שורות. מועמד יוכל להפנות לדף במרחב האישי שלו שבו יסביר באריכות למה הוא מתאים.
 5. הבחירות יערכו שבוע. רשאים להצביע בהם כל המשתמשים הרגילים שהם בעלי זכות הצבעה. כל מצביע יוכל להצביע ל11 מועמדים לכל היותר. המועמדים בעלי מספר הקולות הגבוה ביותר יבחרו ובמקרה של תיקו- יערך סיבוב שני. במקרה שגם אחרי הסיבוב השני יהיה תיקו- יכהן המשתמש שלו מספר העריכות הגבוה יותר בעת פתיחת ההצבעה הראשונה.
 6. נמצא חבר הועדה כטרול או כבובת קש, תיפסק חברותו לאלתר ויכנס במקומו המשתמש שהיה במקום הבא בבחירות האחרונות.
 7. נתמנה חבר נציגות המשתמשים הרגילים למפעיל מערכת או בירוקרט, תיפסק חברותו לאלתר ויכנס במקומו המשתמש שהיה במקום הבא בבחירות האחרונות.

חסינות חברי הוועדהעריכה

 1. לא יחסם חבר הוועדה אלא באישור בירוקרט, 5 מפעילי מערכת ו-5 מחברי נציגות המשתמשים הרגילים. במקרה חירום מובהק, כגון שחבר הוועדה חשוד כטרול או משתמש בחסינותו לרעה (הכוונה למשחית ערכים וכד'), יחסם החבר אולם יצטרכו אישור רטרואקטיבי של כל הנ"ל בהקדם האפשרי. בכל מקרה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-7 ימים מעת החסימה יועלה הדבר למליאת הועדה והיא תחליט בקשר להמשך החסימה.
 2. במקרה של חסימה שלא קיבלה אישור מראש של בירוקרט וכד' כאמור ולא הושג אישור כזה תוך 7 ימים מהתחלת החסימה- ובדיון הועדה על החסימה נקבע שהחסימה לא הייתה מוצדקת ושלא נעשתה בתום לב- יוותר המפעיל החוסם על סמכויות המפעיל שלו לאלתר מבלי צורך בהצבעת הסרת סמכויות מפעיל.
 3. חבר ועדה שהוועדה קבעה לאחר שנחסם שהשתמש בחסינותו לרעה יחדל מלכהן כחבר הוועדה.
 4. חבר הועדה רשאי לערער על החלטת הועדה בפני כלל המשתמשים, לאחר שהשיג 15 חתימות לכך של משתמשים בעלי זכות הצבעה.

מפעילי המערכתעריכה

 1. מפעילי המערכת ימונו ע"י הבירוקרטים לתקופה של שנתיים ע"פ המלצת הקהילה. כל שנה יוחלפו מחצית ממפעילי המערכת או יעמדו לבחירה מחודשת.
 2. כל שנה בשבוע האחרון של השנה האזרחית יתקימו בחירות למחצית ממפעילי המערכת לשנתיים הקרובות.
 3. הליך הסרת הרשאות המפעיל ישאר בתוקפו כמו ערב כניסת החוקה לתוקף, וישמש להסרת סמכויות מפעיל בתוך הקדנציה של השנתיים.
 4. מפעיל שנסתיימה כהונתו רשאי להיות מועמד לתקופת כהונה העוקבת לכהונתו.
 5. כל ויקיפד בעל זכות בחירה רשאי להציע עצמו לתפקיד מפעיל מערכת. הבירוקרטים ימנו את המפעילים שזכו במספרי הקולות הרבים ביותר בהתחשב במספר המקומות הפנויים למינוי ובתנאי שהמועמד קיבל לפחות 10 קולות.
 6. בהצבעה זו מצביעים רק בעד מועמד. כל ויקיפד רשאי לתת את קולו לעד מחצית ממספר המועמדים שצריכים להיבחר בבחירות אלו.
 7. ההצבעה תיפתח ע"י אחד הבירוקרטים ותיערך 7 יממות בדיוק ותינעל בדיוק בזמן. קולות שנוספו לאחר תום 7 יממות ולפני אירכוב ההצבעה בפועל לא יחשבו במניין הקולות.
 8. בתום ההצבעה ימנו הבירוקרטים את המפעילים החדשים למפעילי מערכת. מפעילים ישנים שלא זכו בקדנציה נוספת- יוותרו מיידית על סמכויותיהם.
 9. לא קיבלו מספיק מועמדים 10 קולות או יותר, או שהוסרו סמכויות מפעיל באמצע הקדנציה ורואים הבירוקרטים צורך למנות מפעילים נוספים- ימונו מפעילים ע"פ החלטת הבירוקרטים ובכפוף להמלצת הקהילה בדף "מפעיל נולד" (ע"פ הנוהל הישן).
 10. הבירוקרטים יכהנו בלא הגבלת זמן, פרט לאפשרות של הסרת סמכויות ע"פ הנוהל הישן.
 11. הבירוקרטים רשאים להטיל ווטו על מינוי מועמד שנבחר למפעיל, וזאת בהסכמת כל הבירוקרטים וחתימות של לפחות 100 ויקיפדים בתוך שבוע מתום הבחירות.
 12. מספר המפעילים הנבחרים יקבע ע"י הבירוקרטים עד שבועיים לפני תחילת הבחירות ויפורסם בדף ההצבעה. במידה ואין הסכמה על המספר- יקבע הממוצע בין הצעות כל אחד מהבירוקרטים. אולם, מספר המפעילים החודלים לכהן נקבע אוטומטית בתחילת השנה הלועזית השלישית לתחילת כהונתם בקדנציה זו.
 13. החליטו הבירוקרטים למנות מפעיל נוסף באמצעות המלצת הקהילה ב"מפעיל נולד" יחדל המפעיל לכהן בתחילת השנה הלועזית השנייה או השלישית לתחילת כהונתו, ע"פ החלטה מראש של הבירוקרט הממנה.
 14. הבירוקרטים אינם בעלי זכות הצבעה בבחירות אלו ואין להם להביע את דעתם בפומבי בעד או נגד אחד המועמדים החל משבוע לפני הבחירות ועד סיומם.
 15. לא יחסם משתמש בעל זכות הצבעה במשך כל זמן ההצבעה, אפילו אם כבר הצביע (שהרי יכול לשנות הצבעתו) אלא על פעולה המצדיקה חסימה מעל יום ובאישור בירוקרט מהר ככל הניתן. משתמש שנחסם לפני תחילת ההצבעה ישוחרר אוטומטית עם פתיחתה, למעט בחסימה מעל 24 שעות. סעיף זה אינו מדבר על ויקיפד שמנצל סעיף זה לרעה.
 16. משתמש החסום בזמן ההצבעה או חלקה, יוכל להביע את תמיכתו במועמדים השונים בדף שיחתו, קולו יועבר ע"י הבירוקרטים למועמדים בשמו.

בירוקרטים נוספיםעריכה

 1. מינוי בירוקרטים נוספים יעשה באמצעות הדף "מפעיל נולד" בהצבעה שתיערך שבוע. בכדי להיבחר על המועמד לקבל ללפחות פי 3 קולות בעד מאשר נגד.
 2. מועמדים יוצעו לתפקיד בירוקרט רק ע"י אחד הבירוקרטים ובהסכמת המועמד.
 3. כשיר להיות מועמד לבירוקרט רק מי שכיהן לפחות שנה בתפקיד מפעיל מערכת, עד היבחרו לבירוקרט או לפני כן.
 4. לא יעלה מספר הבירוקרטים על חמישה. מינוי בירוקרט מעבר לחמישה קיימים מצריך שינוי סעיף זה בחוקה. הצבעה של 75% בעד מועמד נוסף לא תחשב אוטומטית כשינוי סעיף זה בחוקה. יש צורך לערוך את ההצבעות במקביל או אחת אחרי השנייה.

עקרון השוויון ואכיפתועריכה

 1. ויקיפדים מתנהגים בנימוס ובדרך ארץ איש לרעהו.
 2. ויקיפדים אינם מכנים בשמות גנאי איש את עבודת רעהו.
 3. חל איסור מוחלט לנהוג באיפה ואיפה- ואין לשאת פנים לגדול.
 4. במקרה והוכח מעבר לספק סביר שמפעיל מערכת,בירוקרט או חבר הועדה השיפוטית העליונה נהג באיפה ואיפה כלפי אחד הויקיפדים, תישלל סמכותו לאלתר ע"י הועדה השיפוטית נעליונה. החלטה כזו תתקבל ברוב של 66% מחברי הועדה המצביעים בנידון, ורק לאחר שהנידון השמיע את טענותיו במלואן. לנידון ינתן שבוע לענות על הטענות שהועלו נגדו ובמקרה מיוחד רשאית הועדה להאריך תקופה זו בעוד תקופה שלא תעלה על חודש.
 5. יש בסמכות בירוקרט לחסום מפעיל מערכת שסרח. חסימה כזו תשוחרר רק ע"י בירוקרט. מפעיל המערכת הנחסם, או אחר- שישחררו את החסום בלא אישור בירוקרט- יועמדו לדין בוועדה השיפוטית העליונה. במידה והוכח שנהגו באיפה ואיפה- תישלל סמכותם לאלתר.
 6. מפעיל שנמצא בסיכסוך עם משתמש לא יחסום אותו אלא במקרים חריגים שאינם סובלים דיחוי. במקרה כזה יובא הדבר רטרואקטיבית לוועדה השיפוטית ואם יימצא שנהגו באיפה ואיפה- סמכויות המפעיל ישללו לאלתר.
 7. מפעיל שסמכויותיו נשללו לפי פיסקה זו, לא יוכל להיבחר למפעיל בבחירות או במפעיל נולד תוך 6 חודשים מיום שלילת הסמכויות.
 8. חברי ועדה שיפוטית עליונה שישאו פנים לחברי ועדה שיפוטית אחרים או למפעילי מערכת ויוכח הדבר מעבר לספק סביר- יפוטרו מיידית מהוועדה ולא יוכלו לכהן בה תון שנה מהפיטורין.
 9. מפעיל שחסם ויקיפד על שום שהאחרון הביע דעה המותרת ע"פ כללי חופש הביטוי שע"פ חוקה זו, ייחשב הדבר כהפרת עיקרון השוויון והמפעיל ישפט על כך בוועדה.

סעיפים שהציע משתמש:דוד נ. דודעריכה

 1. (תיקון לסעיף 5 של משתמש:ערכן) ויקיפד יכול להשתתף בהצבעה גם אם לא עמד בתנאים לזכות הצבעה עם פתיחתה, אלא עם ההצבעה שלו.
 2. (תיקון לסעיף 10 של משתמש:ערכן) מסגרת נוספת, שתקביל את חופש הביטוי, היא החוקים הנוגעים בדבר במדינת ישראל.
 3. החלטת שינוי חוקה תתקבל רק ברוב מיוחס של שלושה רבעים מכלל המצביעים (75%).
 4. על כל ההצבעות המנוהלות בפרלמנט וכן על כל צווי הועדה השיפוטית להיות גלויים, שקופים ומפורסמים.
  1. על דבר הצבעה המתקיימת בפרלמנט יאמר בדף הראשי של ויקיפדיה במקום המיועד לכך (צד ימין למטה). זאת לפחות כשעתיים לפני פתיחת ההצבעה ובמשך כל הזמן בו ההצבעה פתוחה.
  2. צווים של הועדה השיפוטית והחלטות שכבר התקבלו בפרלמנט, יפורסמו במקום המיועד לכך.

סעיפים שהציע משתמש: נינצ'העריכה

 1. קישור לרשימה של כל ההצבעות המתקיימות יהיה ממוקם ברשימת הקישורים השימושיים.
 2. על כל הצבעה מרובת סעיפים תתקיים סדרת הצבעות: על כל סעיף הצבעה. (מדובר רק בשינויים לחוקה ובשינויי מדיניות בכלל).