משתמש:פטר רחם/ארגז החול שלי


אגודת ישראלעריכה

באידאולוגיה ובעמדותיה הפוליטיות של אגודת ישראל חלו שינויים מהקמתה בתרע"ב ועד להקמת המדינה. אגודת ישראל הוקמה לכאורה כתנועה שאינה שותפה למטרות הציונות, ומאחר והתנועה הציונית שמה לעצמה מטרה ליישב את ארץ ישראל ולהקים בה ישות מדינית, הרי שאגודת ישראל, שביקשה להתחרות בתנועה הציונית, נאלצה להחליט אם לפעול בנושא הארץ-ישראלי בדרך שהציונות התוותה, או לנקוט בדרך שונה התואמת את התפיסה המסורתית של חלק מחבריה. היא הורכבה ממחנות בעלי תפיסות אידאולוגיות שונות, והדומיננטיות היחסית של כל אחד מהם ידעה שינויים עם הזמן: המרכיב "המתבדל" היה לשולי והמרכיב "המשתתף" נעשה דומיננטי. אגודת ישראל פעלה כתנועה פוליטית לצד התנועה הציונית תוך קיום מגע פוליטי הדוק עמה, ומדיניותה השתנתה במקביל לשינויים שחלו בעוצמה הפוליטית של התנועה הציונית ובהתאם לאתגרים המדיניים שזו הציגה בפניה.