משתמש:Almogbenami236/טיוטה


שגיאות פרמטריות בתבנית:טיוטה פרטית

פרמטרים ריקים [ כפיר טליאס ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

כפיר טליאס

מלך ישראל

וכולם חיילים שלו