משתמש:Carny/משנה ויקיפדית

בעבור המהדורה הראשונה של האנציקלופדיה בריטניקה (1768) יצר אנדרו בל שלושה עמודי-תחריט מלאים ומדויקים אנטומית המתארים אגן נשי מבותר ועוברים ברחם, לאיור ערך המיילדות; איורים אלה זעזעו את ג'ורג' השלישי מלך בריטניה והוא ציווה על תלישתם מכל עותקי האנציקלופדיה.

ועכשיו

עריכה
 
כללי המשחק משתנים

בניגוד לאינטואיציה הראשונית, הצלחתה של ויקיפדיה אינה מושתת על שדרת ניהול חזקה, אלא על המגוון ופתיחות של הקהילה המטפחת אותה. ויקיפדיה אינה נכתבת על ידי מספר מצומצם של עורכי על, אלא על ידי ערב רב של מאות תורמים מתנדבים.

בדומה לכל קהילה התנדבותית, הרצון לתרום לה תלוי באווירה השוררת בה. פלורליזם מחשבתי, סובלנות, נימוס ודרך ארץ הן מאבני היסוד של קהילה בריאה. לצערי, בכך אנו לוקים בחסר ולעיתים קרובות הניסיון להשתיק מחלוקות ולשמור על שקט תעשייתי, על חשבון ערכים כגון סובלנות לזולת, פשרנות ונימוס, עולה במחיר רב. עלינו לזכור שזהו מיזם התנדבותי שבו יש חשיבות מכרעת לאווירה - אם לאנשים לא נעים להסתובב כאן, אם הם מרגישים שאינם יכולים להשפיע על הפרויקט בצורה שווה, הם יעזבו ונאבדם.

לכן יש לפעול תמיד במרחב ויקיפדיה מתוך מתינות. חסימות, מחיקות ואזהרות הם כלים מזיקים אשר יש להשתמש בהם כמעט אך ורק כנגד משחיתים. יש לשאוף כי בתוך הקהילה החלטות יתקבלו בדרכי נועם ומתוך פשרנות והסכמה. חתירה לקונצנזוס, דיונים לגופו של עניין והגעה לעמק השווה הם הדרושים לשיפור המיזם.

כך למשל, הנזק לאחדות הקהילה שגורמת הצבעה על מחיקת ערך כתוב היטב, רק משום שאינו נופל לקטגוריות של אנציקלופדיות מסורתיות, הוא גדול לאין שיעור מכל תועלת שעשויה לצמוח ממנה. האשליה שמישהו יכול לקבוע לתורמים באיזה תחומים לכתוב ערכים היא מופרכת - כולנו פועלים פה בהתנדבות ואיש אינו יכול לכפות על אחרים כיצד עליהם לתרום. אם אני רוצה לכתוב ערך על עזים מתעלפות, מחיקתו לא תגרום לי לכתוב על מיוטוניה קונגניטה, אלא פשוט תגרום לי להפסיק לכתוב.

ראו גם

עריכה