משתמש:David7031/גזרה דרבה

גזרה דרבה היא גזרה על ביטולן של מצוות שונות המתקיימות בחגים, כאשר החג יוצא בשבת