משתמש:Mikimik/ויקי/השלמת ערך לצורך דיון חשיבות

ההצעה בתהליכי כתיבה. הדיון עדיין לא התחיל. אם יש לכם הצעות או רעיונות, נא לפנות בדף השיחה.

השלמת ערך לצורך דיון חשיבות - הצעה ודיון לקראת הצבעה בפרלמנט
(ההצעה מוצגת בדף זה ואילו הדיון יתקיים בדף השיחה)

רקעעריכה

לעורר מהומה ובהתאם לכללי ההתנהגות המקובלים בויקיפידה ותרבות הדיון

הערך נערך והורחב מאוד אחרי פתיחת ההצבעה.

רוב העבודה על הערך נעשתה רק אחרי שנפתחה הצבעת המחיקה. זה היה צריך להיעשות בארגז חול פרטי ולא במרחב הערכים הראשי תוך כדי הצבעה על הערך.

דוגמאותעריכה

ההצעהעריכה

הקטע הבא יתווסף לויקיפדיה:מדיניות המחיקה#הבהרת חשיבות תחת הכותרת "השלמת ערך לצורך דיון חשיבות":

במקרה בו נפתח דיון חשיבות ומשתמש טוען לחשיבות הערך בגלל סיבות שלא קיימות בערך עצמו (כלומר, הערך דורש השלמה מהותית) הוא יבחר באחת מאפשרויות אלה:

א. השלמת הערך במרחב הערכים
  1. דיון החשיבות יוקפא (אין להסיר את תבנית החשיבות).
  2. יש להציב תבנית {{בעבודה}} על הערך ולהשלים אותו לפי הצורך. הערך יהיה עם {{בעבודה}} למשך: אין מינימום זמן, מקסימום שבוע.
  3. יש להסיר את תבנית {{בעבודה}}. אם השלמת הערך עדיין לא הסתיימה יש להפעיל את אפשרות ב'.
  4. דיון החשיבות יחודש בצורה הרגילה על בסיס הערך השלם.
  5. ניתן להפעיל את האפשרות הזאת פעם אחת בלבד. אם נדרשת השלמה נוספת לאחר חידוש דיון החשיבות יש להפעיל את אפשרות ב'.
ב. השלמת הערך בארגז חול פרטי
  1. הערך יעבור לארגז חול פרטי. יש לשים עליו תבנית {{ארגז חול פרטי}}.
  2. הערך יושלם בארגז החול הפרטי לפי הצורך. הערך יישאר בארגז חול למשך: מינימום שבוע, אין מקסימום זמן.
  3. לאחר השלמתו הערך יחזור למרחב הערכים.
  4. אם יהיה צורך, ייפתח דיון חשיבות חדש על בסיס הערך השלם.

הנוהל הזה יופעל, בשינויים המחוייבים, גם במקרה שלצורך דיון החשיבות נדרש שכתוב מהותי, עדכון מהותי, דרישת מקורות מהותית וכו'.


הדיון מתקיים בדף השיחה.