פתיחת התפריט הראשי

משתמש:Mr. W/הרף הנדרש בהצבעה פרלמנטרית

הקדמהעריכה

כיום נדרש רוב מיוחס של 60% כדי להעביר כל הצעת החלטה בפרלמנט שענינה שינוי מדיניות קיימת. לאורך השנים הושמעו בוויכוחים חוזרים ונשנים דעות מגוונות לגבי מה נחשב למדיניות קיימת. בנוסף קיימת דעה שכל החלטה בנושאי מדיניות צריכה להתקבל ברוב מיוחס, וכן הדעה ההפוכה שהרוב המיוחס הנדרש אינו נחוץ ויש לשנותו או לבטלו כליל. ההצעה שלהלן באה להכריע בין דעות אלו.

ההצעה חולקה ל-5 סעיפים. על כל אחד מהם תערך הצבעה נפרדת ובלתי תלויה בסעיפים האחרים.

הכרעהעריכה

ההצבעה על סעיף 1 תוכרע בשיטת שולצה. תוצאת ההצבעה על שאר הסעיפים תיקבע בשיטת החציון.

הסבר קצר כיצד להצביע בשיטת שולצה מתוך ויקיפדיה:שיטת שולצה באדיבות עוזי ו.
  • יש לדרג את כל האפשרויות, מן הטובה ביותר לפחות טובה. אין משמעות לשאלה האם אפשרות היא "רצויה" או "לא רצויה", אלא רק ביחס לאפשרויות אחרות. משמעות הדרוג היא ההעדפה בין כל זוג אפשרויות: א עדיף על ב, ב עדיף על ג, א עדיף על ג וכן הלאה. אין אפשרות לדרג באופן פרדוקסלי ("א עדיף על ב, ב על ג, וג על א"); הדירוג הפרטי צריך להיות עקבי.
  • תוכלו לכתוב "אני מעדיף את א על ב ואת ב על ג, ואת ג על ד ואת ד על ה". או לקצר ולכתוב אבגדה. עקרונית כל האפשרויות צריכות להופיע בדירוג, אבל אפשר גם לדחוס כמה אפשרויות לקבוצת העדפה אחת, כאשר אין לך עדיפות בין אפשרויות אלו; נוח לסמן את זה כך: א(בג)דה= א עדיף על ב וג, שהם שקולים זה לזה, אבל עדיפים על ד שעדיף על ה. באותו אופן, א(בג)(דה) פירושו שא עדיף על ב וג השקולים זה לזה, ועדיפים על ד וה שגם הם שקולים. את הקבוצה האחרונה אפשר להשמיט בכל מקרה: אבגד=אבגדה וא(בג)(דה)=א(בג). א=א(בגדה) (או א או שלא אכפת לי), ו(אבגדה) פירושו "תעשו מה שאתם רוצים".
  • לא את הכל אפשר לנסח בסוגריים (למשל, א וב שניהם עדיפים על ג, וב עדיף על ד, ללא העדפות נוספות). במקרה כזה אפשר לתאר את ההעדפות מילולית.

סעיפי ההצעהעריכה

1. הרוב הנדרש כדי לשנות מדיניות שנקבעה בפרלמנט בעברעריכה

א. 60%
ב. 55%
ג. יותר מ-50%
ד. 60%, ולאחר שנה מסיום ההצבעה הקודמת - יותר מ-50%[1]
ה. 60%, ולאחר שנתיים מסיום ההצבעה הקודמת - יותר מ-50%[1]
ו. 60%, ולאחר 3 שנים מסיום ההצבעה הקודמת - יותר מ-50%[1]
ז. 60%, ולאחר 4 שנים מסיום ההצבעה הקודמת - יותר מ-50%[1]
ח. 60%, ולאחר 5 שנים מסיום ההצבעה הקודמת - יותר מ-50%[1]

–––––––––

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 למען הסר ספק: מסגרת הזמן הנתונה תיחשב החל מסגירת ההצבעה שהחלטתה משתנית בהצעה החדשה, עד לפתיחת ההצבעה על ההצעה החדשה.

שימו לב שתוצאות ההצבעה הזו לא ישנו את המדיניות הנוכחית שלפיה הצבעה חוזרת בפרלמנט יכולה להיפתח רק כעבור לפחות חודשיים מסגירת ההצבעה הקודמת.

–––––––––

2. הרוב הנדרש כדי לשנות מדיניות שלגביה הושג בעבר קונצנזוס במזנוןעריכה

הצביעו באמצעות כתיבת אחוז מסוים, החל מ-"יותר מ-50%" ועד ל"100%".

–––––––––

3. הרוב הנדרש לשינוי מדיניות הכתובה באחד מדפי המדיניות, אך התקבלה שלא דרך הפרלמנט או במזנוןעריכה

הצביעו באמצעות כתיבת אחוז מסוים, החל מ-"יותר מ-50%" ועד ל"100%".

–––––––––

4. הרוב הנדרש לשינוי מדיניות דה-פקטו (מנהג ותיק), שאינה כלולה בסעיפים הקודמיםעריכה

הצביעו באמצעות כתיבת אחוז מסוים, החל מ-"יותר מ-50%" ועד ל"100%".

–––––––––

5. הרוב הנדרש לאישור כל הצעה אחרת בפרלמנט, בהיעדר מדיניות קודמת הכלולה באחד הסעיפים הקודמיםעריכה

הצביעו באמצעות כתיבת אחוז מסוים, החל מ-"יותר מ-50%" ועד ל"100%".

–––––––––