משתמש:Orel Beilinson/תנווין

במספר שפות שמיות, ובמיוחד בערבית, תנווין (تنوين) הוא הוספה של נון לסופו של שם עצם או שם תואר כדי לציין שהוא ניתן להטייה ושאיננו מיודע.

סימן
ـٌ


ـٍ


ـً

תעתיק
-un

-in

-an