משתמש:Sir kiss/לכל משתמש יש שם

לכל משתמש יש שם
שנטל לו כשנרשם
ועיצב את חתימתו.

לכל משתמש יש שם
שנתן לו דף המשתמש
והתיבות שהוסיף לתוכו.

לכל משתמש יש שם
שנתנו לו הצבעותיו
והכותבים בדף שיחתו.

לכל משתמש יש שם
שנתנו לו טיעוניו, חבריו
ורשימת המעקב שלו

לכל משתמש יש שם,
מהערכים מהם מדיר את רגליו
מעצבנות הויקי ומיומן החסימות שלו.

לכל משתמש יש שם,
מחופשותיו, השחתותיו
עריכותיו ודף התרומות שלו