משתמש:Slav4/ארגז חול/ עיצה מועילה

עיצה מועילהעריכה

  • קשה לך להתפייס עם חברך שפגעת בו?
  • אתה מרגיש שהוא פגע בך יותר ממה שאתה פגעת בו, ולכן קשה לך להיות הראשון שמתנצל?
קח דף נייר ורשום עליו 3 מעלות טובות שבהם מתייחד החבר.
  • עכשיו לך להתנצל.