ערכים שיצרתיעריכה

ערכים שתרמתי להם רבותעריכה

בעיקר חברות תעופה (כולל צי המטוסים השונים) ונמלי תעופה.