משתמש:Zyakov/טיוטה

לעריכה:

BTI

ALU

CPU

תמונה חנוך לוין