נואה

דף פירושונים

נואה הוא התעתיק הלטיני לשם נח.

האם התכוונתם ל...

ראו גם