ניסיון רצח

ניסיון לרצח אדם בכוונה תחילה
ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

ניסיון לרצח הוא ניסיון לא מוצלח לרציחתו של אדם בכוונה תחילה. גם למרות חוסר ההצלחה של הניסיון, המעשה נחשב לעבירה פלילית הגוררת איתה עונש.

ניסיון רצח במדינות העולם עריכה

בישראל, ניסיון לרצח מוגדר בחוק העונשין כמי עושה אחת מאלה:

(1) מי שמנסה שלא כדין לגרום למותו של אדם
(2) עושה שלא כדין מעשה, או נמנע שלא כדין מעשות מעשה שמחובתו לעשותו, בכוונה לגרום למותו של אדם, והמעשה או המחדל עלולים מטבעם לסכן חיי אדם

חוק העונשין, תשל"ז–1977, סעיף 305

העונש בישראל על ניסיון שכזה הוא עד 20 שנות מאסר.

לפי סעיף 239 לחוק הפלילי בקנדה העונש לניסיון רצח הוא מאסר עולם לכל היותר. אם משתמשים באקדח, העונש המינימלי הוא ארבע, חמש או שבע שנים, תלוי בהרשעות קודמות וביחס לפשע מאורגן.[1]

באנגליה ובוויילס, ניסיון לרצח הוא עבירה על פי סעיף 1 (1) לחוק הניסיונות הפליליים משנת 1981, והיא גוררת עונש מרבי של מאסר עולם (זהה לעונש המנדטורי על רצח). החקיקה המקבילה לצפון אירלנד היא סעיף 3 (1) לצו ניסיונות פליליים וקשירת קשר (צפון אירלנד) 1983 (No.1120 (NI13)).

בארצות הברית, הרשעה בניסיון רצח מחייבת הפגנת כוונה לרצח, כלומר העבריין ניסה לרצוח ונכשל (למשל, ניסה לירות בקורבן והחמיץ או ירה בקורבן והקורבן שרד) או נקט צעד משמעותי לקראת ביצוע רצח (למשל רכישת אקדח או נשק קטלני אחר וכתיבה על כוונתו להרוג).

ראו גם עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ העבריין ניסה לרצוח ונכשל (למשל, ניסה לירות)