נפות ירדן

12 המחוזות של ירדן מחולקים ל-52 נפות.

נפותעריכה

מחוז אירביד

מחוז בלקא

מחוז ג'רש

מחוז זרקא

מחוז טפילה

מחוז כרכ

מחוז מידבא

מחוז מעאן

מחוז מפרק

מחוז עג'לון

מחוז עמאן

מחוז עקבה

ראו גםעריכה