סדרת מייג'ור

במשחק הקלפים ברידג', סדרת מייג'וראנגלית: Major suit) היא אחת משתי סדרות קלפים ו-. השם מייג'ור נובע מכך שסדרות אלה חשובות יותר מסדרות מיינור. יש המשתמשים בעברית במושג סדרות בכירות, אבל מושג זה אינו נפוץ.
חשיבותן הגבוהה יותר של סדרות המייג'ור נובעת מהסיבות הבאות:

  1. על כל לקיחה בסדרות אלה מקבלים 30 נקודות לעומת 20 נקודות בסדרת מיינור.
  2. לביצוע משחק מלא בסדרת מייג'ור נדרשות 10 לקיחות. לביצוע משחק מלא בסדרת מיינור נדרשות 11 לקיחות.
  3. סדרות המייג'ור גבוהות מסדרות המיינור במהלך שלב ההכרזה. כלל זה מקנה יתרון למי שמחזיק בקלפים רבים בסדרה או סדרות אלה כאשר התחרות היא על משחק חלקי או משחק מלא.

ראו גםעריכה