סיכון מיוחס

באפידמיולוגיה, סיכון מיוחס (Risk differences, RD /Attributable risk, AR) הם מדדי קשר המבוססים על הפרש אבסלוטי בין מדד הסיכון של הקבוצה החשופה למדד הסיכון של הקבוצה הלא חשופה ומבטאים את תוספת הסיכון האבסלוטית לתוצא הנקשר לחשיפה נתונה[1].

הנוסחא הנפוצה לסיכון מיוחס היא הנוסחא לסיכון מיוחס בחשופים (AR exp):

שבה (R+) הוא שיעור ההיארעות בקרב החשופים ו- (R-) הוא שיעור ההיארעות של המחלה בקרב הלא חשופים. ARexp מודד את התוספת של המקרים באוכלוסייה החשופה שהוא בעודף בהשוואה ללא חשופים.

כש- AR גדול מ-1, הגורם הנבדק הוא גורם מסכן וכש- AR קטן מ-1 הגורם הנבדק הוא גורם מגן.

אחוז הסיכון המיוחס (AR exp%)עריכה

כשה- AR מחושב אז אחוז הסיכון המיוחס (AR exp%) בחשופים יכול להיקבע ע"פ הנוסחא הבאה:

פיתוח מתמטי של הנוסחא:

כאשר RR הוא הסיכון היחסי.

כאשר האירעות המחלה נמוכה (מחלות נדירות), ניתן להשתמש ביחס הסיכויים (OR) כמדד ל- RR ולכן:

סיכון מיוחס באוכלוסייה (AR pop)עריכה

סיכון מיוחס באוכלוסייה (ARpop) זהו מדד חשוב לקביעת מדיניות בתחום הבריאות הציבורית[2]. מדד זה מעריך את תוספת הסיכון למחלה באוכלוסייה הכללית, אשר נקשרת לחשיפה הנחקרת. המדד מחושב כהפרש בין הסיכון למחלה בלא חשופים והסיכון למחלה בקרב האוכלוסייה הכללית (שמכילה גם את החשופים וגם את הלא חשופים).

כאשר (R-) הוא שיעור ההיארעות בקרב הלא חשופים ו- Rpop זהו הסיכון למחלה באוכלוסייה.

הסיכון למחלה באוכלוסייה Rpop תלוי בסיכון בחשופים, בסיכון בלא חשופים ובשכיחות החשיפה באוכלוסייה (Pe) ע"פ הנוסחא הבאה:

כש- ARpop מחושב, אז אחוז הסיכון המיוחס באוכלוסייה (ARpop%) יכול להיקבע ע"פ הנוסחא הבאה:

כאשר שכיחות החשיפה באוכלוסייה גבוהה, שיעור ההיארעות באוכלוסייה יהיה דומה לזה שבחשופים:

ולכן,

לקריאה נוספתעריכה

  • מודן, ברוך. אפידמיולוגיה, הוצאה שלישית, פפירוס, בית ההוצאה אוניברסיטת תל אביב, 1998.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ Paik Myunghee Cho; Flesis, Joseph L.; Levin, Bruce R, Statistical methods for rates and proportions, ISBN
  2. ^ Northridge ME, public health methods: attributable risk as a link between causality and public health action, Am J Public Health