סילוגיזם היפותטי

סילוגיזם היפותטי בלוגיקה הוא טיעון תקף המבוסס על הצורה הבאה:

אם א' אז ב'
אם ב' אז ג'

לכן: אם א' אז ג'

דוגמה לסילוגיזם היפותטי כזה:

אם אני לא אתעורר, לא אגיע לעבודה.
אם לא אגיע לעבודה, לא אקבל משכורת.
לכן, אם לא אתעורר, לא אקבל משכורת.

סילוגיזם היפותטי הוא היסק תקף, דהיינו הוא מביע קשר לוגי בין הטענות גם כאשר הטענות המעורבות בו מנוגדות לעובדות.

באמצעות שפת תחשיב הפסוקים ניתן להצרין את כלל ההיסק שבבסיסו של הסילוגיזם ההיפותטי כך:

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה