סיסטמי

דף פירושונים

סִיסְטֶמִי או מַעֲרַכְתִּי מתייחס לדבר המתפשט לכל רוחב המערכת, משפיע על מספר קבוצות מערכתיות, כגון הגוף, הכלכלה, השוק או החברה. ברפואה, סיסטמי מתייחס להשפעה על כל הגוף, או לפחות מספר מערכות איברים, בניגוד להשפעה מקומית.

האם התכוונתם ל...

רפואה:

ביולוגיה:

  • חומר הדברה סיסטמי – חומרי הדברה שנכנס ונע בחופשיות בתוך כל האורגניזם המטופל. למשל חומר הדברה סיסטמי שחדר לשורשי צמח יופיע בכל איבריו.