ספר הזמנות או פנקס הזמנות הוא ספר הכולל הזמנות לסחורות אותו חייבים עסקים מסוימים לנהל. עסקים המספקים את הסחורה באופן מיידי לא חייבים לנהל ספר הזמנות. כיום ניתן לנהל ספר הזמנות ממחושב בתוכנה ייעודית שמוכרת על ידי רשויות המס.

פורמט עריכה

ע"פ הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), 1973 ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), 1976, מחובתם של נותני שירותים לנהל ספר הזמנות. מתוך החוק:

(ג) ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.

(ד) בספר ההזמנות יירשמו ­

  1. מספר סידורי של ההזמנה;
  2. תאריך קבלת ההזמנה;
  3. שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום ­ אין חובה לציינו;
  4. תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התעוד שבו נכלל התיאור האמור.

במילים אחרות, ספר הזמנות הוא מחברת, בה על נותן השירות לרשום לגבי כל הזמנה את התיאור שלה, את שם המזמין, את כתובת המזמין, את התאריך שלה ואת המספר הקטלוגי שלה.

קישורים חיצוניים עריכה

  ערך זה הוא קצרמר בנושא כלכלה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.