סקסטה היא המרווח המוזיקלי השישי (מלטינית sexta, שישית). היא מציינת מרחק בין שישה צלילים עוקבים בסולם הדיאטוני.

מאחר שהסולם הדיאטוני איננו סימטרי (המרווח בין דרגות סמוכות יכול להיות טון או חצי טון), קיימים שני סוגים של סקסטה:

  • סקסטה קטנה, שמרווחה הוא של ארבעה טונים, כמו בין דו ללה במול.
  • סקסטה גדולה, שמרווחה הוא של ארבעה וחצי טון, כמו בין דו ללה.

מלבד שני סוגי הסקסטה המקובלים, קיימים עוד שני סוגי סקסטות:

  • סקסטה מוקטנת, שמרווחה הוא של שלושה וחצי טון, כמו בין סי לסול במול.
  • סקסטה מוגדלת, שמרווחה הוא של חמישה טון, כמו בין דו ללה דיאז.

המרווח המשלים (או ה"הופכי") לסקסטה הוא טרצה, שגם היא מרווח קונסוננטי.

קישורים חיצוניים

עריכה