סקר עמיתים

סקר עמיתים (peer review) ולפעמים סקר עמיתים טכני (technical peer review) או סקר עמיתים הנדסי (engineering peer review) הוא מונח בהנדסה, המתאר סקירה הנדסית של מוצר כלשהו בפני עמיתים למטרת טיוב. סקר עמיתים הוא תהליך סקירה מוגדר היטב לאיתור ותיקון ליקויים, הנערך על ידי צוות עמיתים עם תפקידים מוגדרים. סקר עמיתים מבוצע על ידי עמיתים המייצגים אזורים במחזור החיים ההנדסי המושפעים מהתוצר הנבדק (מוגבל לרוב לכ-6 אנשים או פחות). סקר עמיתים טכני נערך בשלבי תכן או פיתוח על מוצרים שהושלמו או חלקים מוגמרים של מוצרים.[1]

סקירה כלליתעריכה

מטרתם של סקרי עמיתים היא להסיר פגמים מוקדם ככל האפשר בתהליך הפיתוח. על ידי הסרת ליקויים במקורם (למשל דרישות ומסמכי תכנון, תוכניות ונוהלי בדיקה, קוד תוכנה וכו'), סקרי עמיתים מונעים התפשטות פגמים במספר שלבים ומוצרי עבודה, ומפחיתים את כמות התיקונים הכללית הדרושה בפרויקטים.

בנוסף, יעילות צוות משופרת היא תופעת צדדית נגררת של סקרי עמיתים טכניים (למשל, על ידי שיפור תקשורת הצוות, שילוב נקודות המבט של תחומי התמחות הנדסיים שונים, והכשרת חברי הפרויקט בנוגע לשיטות פיתוח אפקטיביות).

ב-CMMI, סקרי עמיתים משמשים כאמצעי עיקרי לאימות בתחום תהליך האימות וכשיטת הערכה אובייקטיבית באזור תהליך הבטחת איכות תהליכים. ניתן לדווח על תוצאות סקרי עמיתים בסקירות אבני דרך.

תפקידי המשתתפיםעריכה

מנחה (Moderator)

אחראי על ביצוע תהליך סקר העמיתים ואיסוף נתוני בדיקה. ממלא תפקיד מפתח בכל שלבי התהליך לבדיקת עמיתים טכנית למעט עיבוד חוזר. נדרש לבצע מספר תפקידים במהלך סקר עמיתים טכני בנוסף למשימות המפקח.

מפקח (Inspector)

אחראי על מציאת ליקויים במוצר העבודה מנקודת מבט כללית, וכן על ליקויים המשפיעים על תחום התמחותו.

מחבר (Author)

מספק מידע על המוצר הנסקר בכל שלבי התהליך. אחראי גם על תיקון כל הליקויים הגדולים וכל ליקויים קלים וטריוויאליים. ממלא תפקידים של מפקח.

קורא (Reader)

מנחה צוות בתוצר במהלך הפגישה הטכנית לסקר עמיתים. קורא או מנסח מחדש את התוצר בפירוט. ממלא תפקידים של מפקח בנוסף לתפקיד הקורא.

מתעד (Recorder)

רושם במדויק כל פגם שנמצא במהלך פגישת הבדיקה ברשימת פגמי הבדיקה. ממלא תפקידים של מפקח בנוסף לתפקיד המתעד.

מעורבות הנהלהעריכה

נציגי ההנהלה בדרך כלל אינם מעורבים בביצוע סקר עמיתים. זה נכון במיוחד לגבי מנהלי קו של הכותב או משתתפים אחרים בביקורת. מדיניות של השארת ההנהלה מחוץ לסקר עמיתים מעודדת את צוות סקר העמיתים להתרכז במוצר הנבדק ולא באנשים או באישים המעורבים.

הוראות מפורטותעריכה

להוראות מפורטות לביצוע סקר עמיתים טכני, ראו מדריך הנדסת מערכות של נאס"א, נספח N.[2]

הערות שולייםעריכה

  1. ^ NASA Systems Engineering Handbook (PDF). NASA. 2007. SP-610S.
  2. ^ NASA Systems Engineering Handbook (PDF). NASA. 2007. SP-610S.