עזרה:הערת שוליים - מדריך מקוצר

הכנסת הערת שוליים לערך מורכבת משני אלמנטים:

 1. הערה המוכנסת בצמוד ובסוף משפט בטקסט אליו מתייחסת ההערה. הכנסת ההערה נעשית באמצעות תבנית {{הערה}}.
 2. תבנית המציגה את התצוגה של הערות השוליים שהוכנסו ליד הטקסט, בסוף הערך, באמצעות התבנית {{הערות שוליים}}.

תבנית הערה

עריכה
 1. דוגמה 1 - הערה בסיסית: {{הערה|טקסט הערה}} - דוגמה: {{הערה|זאב וילנאי, [[אנציקלופדיה אריאל]], כרך תוספות, עמ' 9}}
 2. דוגמה 2 - כולל קישור לכתובת אינטרנט: {{הערה|[כתובת_אינטרנט טקסט_הסבר] טקסט נוסף אם רוצים}}
  - דוגמה: {{הערה|[http://www.antiquities.org.il/BestSitesMap_Item_heb.asp?id=4965 מידע לציבור על תל אבו הואם] באתר רשות העתיקות}}
 3. דוגמה 3 - ריבוי הפניות להערת שוליים יחידה. הפעולה נעשית בשני שלבים:
  שלב ראשון - מתן שם להערה הראשונה: {{הערה|שם=שםהערה|טקסט הערה}} - דוגמה: {{הערה|שם=אבי יונה|"חיפה וסביבתה בימי הבית השני, המשנה והתלמוד", עמ' 319}}
  שלב שני - במופע השני של אותו מקור, שימוש בשם ההערה: {{הערה|שם=שםהערה}} - דוגמה: {{הערה|שם=אבי יונה}}
 4. דוגמה 4 - ריבוי הפניות להערת שוליים יחידה עם קישור לכתובת אינטרנט:{{הערה|שם=שםהערה|[כתובת_אינטרנט טקסט_הסבר] טקסט נוסף אם רוצים}} - דוגמה:
  שלב ראשון - {{הערה|שם=עתיקות|[http://www.antiquities.org.il/BestSitesMap_Item_heb.asp?id=4965 מידע לציבור על תל אבו הואם] באתר רשות העתיקות}}
  שלב שני - שימוש בשם ההערה במופע השני של אותה הערה: {{הערה|שם=שםהערה}} - דוגמה: {{הערה|שם=עתיקות}}

הדוגמאות לעיל יופיעו בגוף הטקסט כך:

עריכה
 1. דוגמה 1 - הערה בסיסית: [1]
 2. דוגמה 2 - כולל קישור לכתובת אינטרנט: [2]
 3. דוגמה 3 - ריבוי הפניות להערת שוליים יחידה:[3][3]
 4. דוגמה 4 - ריבוי הפניות להערת שוליים יחידה עם קישור לכתובת אינטרנט:[4][4]

תצוגת הערות השוליים בסוף הערך

עריכה

ההערות תוצגנה בפסקה נפרדת, במקום בו תונח התבנית {{הערות שוליים}}.

 1. ^ זאב וילנאי, אנציקלופדיה אריאל, כרך תוספות, עמ' 9
 2. ^ מידע לציבור על תל אבו הואם באתר רשות העתיקות
 3. ^ 1 2 "חיפה וסביבתה בימי הבית השני, המשנה והתלמוד", עמ' 319
 4. ^ 1 2 מידע לציבור על תל אבו הואם באתר רשות העתיקות

מדריך וידאו

עריכה

ראו גם

עריכה