עיסוי נתונים

עיסוי נתונים הוא כשל לוגי מסוג שגיאות דגימה, השייך לקבוצת כשלי היקש בו הפירוש לסטטיסטיקה רלוונטית עובר מניפולציה באמצעות חיפוש אחר דרכים לסווג מחדש או לכמת מחדש נתונים בחלק מסוים של התוצאות אך לא לבצע פעולה דומה בקטגוריות אחרות.

דוגמאות:

  • מחקרים שבוצעו בין מכורים להרואין הראו כי 90 אחוז מהם החלו לעשן חשיש ולשתות בגיל צעיר. אחוז זה גבוה בהרבה מהאחוז המקביל באוכלוסייה לאותו גיל. עובדה זו מצביעה על כך שעישון חשיש ושתייה מובילים להתמכרות להרואין (הנתון המוסתר הוא אחוז מעשני החשיש והשותים בגיל צעיר בכלל האוכלוסייה ההופכים למכורים להרואין).
  • מחקרים מראים כי סרטן השד פוגע ב-8 אחוז מהנשים. לעומת זאת, בקבוצת נשים מתחת לגיל 20 שטופלה באמצעות מטאמיזול וגלולות שום הייתה שכיחות המחלה רק 0.5 אחוז. מכאן נובע שמטאמיזול וגלולות שום מונעים במידה רבה את סרטן השד (הנתון המוסתר הוא אחוז הנשים המטופלות במטאמיזול וגלולות שום שלקו במחלה על פני כל קשת הגילאים).