עמיתים

הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

עמיתים הוא הגוף המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות.

עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות
נתונים כלליים
סוג חברה ממשלתית
תקופת הפעילות 2004–הווה (כ־19 שנים)
מיקום המטה תל אביב
בעלות מדינת ישראל
ענפי תעשייה שירותים פיננסיים
מוצרים עיקריים קרנות פנסיה
 
www.amitim.com
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

היסטוריהעריכה

הארגון הוקם על ידי ממשלת ישראל בשנת 2004, לאחר שבשנת 2003 הלאימה הממשלה קרנות אלה, במסגרת הצעדים לפתרון משבר קרנות הפנסיה הגרעוניות. בעקבות הלאמתן של הקרנות מונה לכל אחת מהן מנהל מטעם משרד האוצר, וננקטו צעדים להתייעלותן[1]. בשנת 2008 הושלמה הקמתו של גוף מאוחד בשם "עמיתים", המנהל את כל שמונה הקרנות, אך כל קרן ממשיכה לפרסם מאזן בנפרד[2]. כנגד הניהול המשותף הוגשה עתירה לבג"ץ על ידי ארגון גמלאי מבטחים, שטען שהניהול המשותף מביא לפגיעה בלתי מידתית בזכויות העמיתים המשתייכים ל"מבטחים", שכן מצבה הפיננסי של "מבטחים" טוב יותר מזה של קרנות הפנסיה הוותיקות האחרות. העתירה נדחתה[3]. בעקבות השלמת הקמת הגוף המאוחד פוטרו כ-550 מתוך 1000 העובדים שניהלו את הקרנות, במטרה להביא לחיסכון תפעולי של כ-40 מיליון שקל בשנה ולחיסכון אקטוארי בסך 600 מיליון שקל[4].

מנכ"ל "עמיתים", החל מאוגוסט 2011, הוא יואב בן אור[5]. קדמה לו בתפקיד יעל אנדורן[6].

מנכ"ל "עמיתים" החל מאוגוסט 2021 הוא אפי סנדרוב.

קרנות הפנסיהעריכה

קרנות הפנסיה שבניהול "עמיתים" הן:

  • מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ;
  • קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ;
  • נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ;
  • קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל - אגודה שיתופית בע"מ;
  • קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ;
  • קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ.
  • קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ;
  • קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ.

בקרנות שבניהול "עמיתים" יש כ-215,000 גמלאים וכ-135,000 מבוטחים פעילים. נכסי "עמיתים", נכון ל-2008 הם בהיקף של 400 מיליארד ש"ח[7].

מאזניהן של הקרנות הגרעוניות לסוף שנת 2007 מציגים את התמונה הבאה:

שם הקרן התחייבויות
(במיליארדי ש"ח)
נכסים
(במיליארדי ש"ח)
גרעון אקטוארי
(במיליארדי ש"ח)
שיעור הגרעון
מההתחייבויות
מבטחים 133.7 100.3 33.4 25%
מקפת 41.8 31.5 10.3 25%
קג"מ 48.8 23.3 25.5 52%
נתיב 15.2 2.3 12.9 85%
פועלי בנין 5.4 0.4 5.0 92%
פועלים חקלאיים 2.6 0.37 2.23 86%
אגד 5.6 2.2 3.4 61%
הדסה 3.1 1.7 1.4 45%
סה"כ 256.3 162.1 94.2 37%

גירעונות אלה הם גירעונות "לפני סיוע ממשלתי עתידי" והם מחושבים למעשה בהנחה כי הממשלה לא תסייע לקרנות בכל צורה שהיא (כלומר, הקרנות הוותיקות לא יקבלו את הפיצוי בגין הפחתת סכום ההשקעה שהייתה מותרת להן באיגרות חוב מיועדות וכן יימנע מהן היתרון שבהנפקת איגרות חוב מיועדות בעתיד מעבר לתשואה של 4% לשנה). לפי חישוב זהה, גם לקרנות הוותיקות הנחשבות "מאוזנות" יש גירעונות אקטואריים משמעותיים, שכן גם הן נהנות מ"סיוע ממשלתי עתידי" (ואף, במידת מה, גם "קרנות הפנסיה החדשות" נהנות מסיוע ממשלתי באמצעות אג"ח מיועדות).

כיוון שבשנת 1995 נסגרו הקרנות למצטרפים חדשים, מספר עמיתיהן הכולל (פעילים וגמלאים) צפוי להצטמצם בהדרגה, ובפרט יצטמצם מספר העמיתים הפעילים, עם הפיכתם לגמלאים. כתוצאה מכך ילכו ויפחתו תקבולי הקרנות מפרמיות (דמי ביטוח). לעומת זאת, בשלב ראשון יגדלו תשלומי הפנסיה של הקרנות (עקב גידול במספר הגמלאים), ולאחר שיגיעו לשיא ייפחתו תשלומי הפנסיה (עקב פטירתם של הגמלאים). ההערכה היא שבשנת 2050 מספר העמיתים שייוותרו יהיה זניח. עד למועד זה צפויה הממשלה להזרים לקרנות עשרות מיליארדי שקלים, כדי לאפשר להן לעמוד בהתחייבויותיהן לעמיתים.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה