עץ מחלקות

במדעי המחשב, עץ מחלקות משמש לסיווג עצמים לפי סוגים, בדומה לעץ טקסונומי המשמש לסיווג בעלי-חיים לפי מינים. העץ מראה את הקשרים בין המחלקות השונות, לדוגמה "ירושה", "הרחבה", "הפשטה של", "הגדרת ממשק", לפי ההגדרות המקובלות בכללי התכנות מוכוון-העצמים, שפות תכנות וגופי תקינה לעיצוב תוכנה.

צילום מסך של תרשים עץ המחלקות עבור JButton בתוך סביבת הפיתוח Eclipse. בתמונה מוצג הקשר "ירושה"