ערך ניבוי שלילי

ערך ניבוי שליליאנגלית: negative predictive value או בקיצור NPV) משמש כמדד סטטיסטי ליכולת הזיהוי של מבחן או בדיקה רפואית. ערך ניבוי שלילי הוא היחס בין אלו שאובחנו נכונה כבריאים לאלו שתוצאת בדיקתם שלילית, כלומר שלפי הבדיקה אינם חולים. הערך מתאר את ההסתברות שהאדם הנבדק הוא אכן בריא, אם הבדיקה שלילית.

קביעת ערך הניבוי השלילי של המבחן נעשית על ידי השוואת תוצאות המבחן לתוצאות מבחן שמהווה את מדד הזהב (המדד הקובע והמוחלט לגבי קיומו של המצב הנבדק). כך למשל, תוצאת בדיקת סקר למחלה יכולה להיות חיובית (מחלה קיימת) או שלילית (מחלה לא קיימת). התוצאות החיוביות נבדקות מול מדד הזהב ונקבעות כ"חיוביות אמיתיות", אם אכן המחלה קיימת על פי מדד הזהב או כ"חיוביות שגויות", אם המחלה לא קיימת על פיו. התוצאות השליליות נבדקות באותה צורה ונקבעות כ"שליליות אמיתיות", אם המחלה אכן לא קיימת על פי מדד הזהב או כ"שליליות שגויות" במקרה שבדיקת הסקר שללה את המחלה אך המחלה קיימת לפי מדד הזהב.

מצב
כפי שנקבע על ידי מדד הזהב
קיים לא קיים
תוצאת
הבדיקה
חיובית חיובית אמיתית חיובית שגויה ערך ניבוי חיובי
שלילית שלילית שגויה שלילית אמיתית ← ערך ניבוי שלילי

רגישות

סגוליות

ערך הניבוי השלילי מחושב על ידי חלוקת מספר התוצאות השליליות אמיתיות בסך מספר התוצאות השליליות אמיתיות ומספר התוצאות השליליות שגויות.

             שליליים אמיתיים
ערך ניבוי שלילי = --------------------------------
         שליליים אמיתיים + שליליים שגויים

לחלופין, ניתן לחשב את ערך הניבוי השלילי בצורה הבאה:

                סגוליות X (שיעור הימצאות - 1)
ערך ניבוי שלילי = ------------------------------------------------------------
         (רגישות - 1) X שיעור הימצאות + סגוליות X (שיעור הימצאות - 1)

(כאשר ערכי הרגישות, הסגוליות ושיעור ההימצאות יינתנו כשיעור מ־1 ולא באחוזים)

כך למשל, אם בדיקה בעלת ערך ניבוי שלילי של 70% קבעה שאדם הוא בריא, ישנה הסתברות של שבעים אחוזים שהאדם אכן בריא. אם לבדיקה יש ערך ניבוי שלילי של 100%, אזי כל אדם שתוצאת בדיקתו שלילית הוא אכן בריא.

ערך ניבוי שלילי יעיל מעצם היותו מדד מעשי לבדיקה רפואית, אלא שהוא גם רגיש לשיעור הימצאות המחלה באוכלוסייה.

ראו גם

עריכה

לקריאה נוספת

עריכה