פונקציה אנטי-הולומורפית

באנליזה מרוכבת, פונקציה אנטי-הולומורפית היא פונקציה מרוכבת אשר גזירה בסביבת הנקודה לכל z בתחום הגדרת הפונקציה, כאשר הוא הצמוד המרוכב.

אנטי-הולומורפיות קשורות קשר הדוק לפונקציות הולומורפיות - פונקציה הולומורפית על תחום פתוח הנה אנטי-הולומורפית בתחום . על כן, כל פונקציה אנטי-הולומורפית ניתן לפתח לטור חזקות לפי המשתנה , בסביבת כל נקודה בתחום ההגדרה.

פונקציה שהיא גם הולומורפית וגם אנטי-הולומורפית הנה קבועה על כל רכיב קשירות בתחומה.