פורטל:אדריכלות/ציטוט נבחר/17

Form Follows Function
[הצורה נובעת מהשימוש]

אני זקוקים למידה של בעלות וסביבתיות על מנת להרגיש את עוצמתו ויופיו של בניין. להרגיש את הבניין ותחושת המגורים בתוכו, הם יותר משמעותיים לחוויה האדריכלית מאשר המידע הניתן על ידם.

צ'ארלס מור, מבולטי הפוסט-מודרניזם, בהתייחסו לתפישת ה"Form Follows Function" של המודרניזם