פורטל:אדריכלות/ציטוט נבחר/8

פחות הוא יותר - Less is more

(פחות הוא משעמם) Less is a bore

רוברט ונטורי, כתגובה לאמירה של מיס ון דר רוהה