פורטל:ברלין/ציטוט נבחר/1

"הדרך ארוכה בין קומבור לברלין, בין צעיר חולם לשר זקן".